Subvencions Diputació de Tarragona 2022

Durant el 2022 la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou les següents subvencions:

  • Subvenció per a ens locals per activitats culturals o d’interès per a la ciutadania de caràcter singular: 6.654,16 €
  • Subvencions per a la contractació d’actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels Ens Locals (E-cataleg):

Varietats 2020 (Espectacle 6, dia 4/08/22)              850,00 €

Havaneres (Olla barrejada dia 5/08/22)                   900,00 €

Mira com ballen (Actuació 06/08/22)                     2.400,00 €

Estrelles a la pista (Actuació dia 08/08/22)              968,00 €

Diables de la Selva (Dia 09/08/22)                              900,00 €

Varietats 2020 (Espèctacle 1, dia 10/08/22)            2.500,00 €

Subvencions Diputació de Tarragona 2021

Durant l’any 2021, la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou les següents subvencions :

  • ACCIÓ CLIMÀTICA

PAESC 2021 (Instal·lació fotovoltaica a l’ajuntament                      18.280,29 €

Prevenció d’incendis 2021                                                                         11.474,78 €

Residus 2021                                                                                                     9.460,04 €

  • INTERESSOS PRESTECS

Interessos préstec any 2021                                                                          337,96 €

  • e-Catàleg
  • Dia 19/12/2021 VARIETATS 2020 ESPECTACLE-4 SUBVENCIO 968 €