Consistori

El 17 de juny de 2023 es va constituir el consistori resultat de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, establint-se els integrants del nou consistori.

Alcaldia:

Sr. Marc Barrera Manjón. 

Protecció Civil, Economia i Hisenda i Sanitat

Regidors:

Sra. Marta Rofes Gibert

Tinent d’Alcalde, Urbanisme, Obres i Serveis. 

Sr. Ivan Rofes Cotilla

Medi Ambient, Festes, Esports, Cultura i Telecomunicacions

Sra. Vanesa Galvez Garcia

Turisme, Serveis Socials, Joventut i Educació 

Sr. Jordi Sierra Salsench

Secretaria:

Laura López Llopis