Consistori

El 15 de juny de 2019 es va constituir el consistori resultat de les eleccions municipals del 25 de maig de 2019, establint-se els integrants del nou consistori.

Alcaldia: 

Sr. Jordi Sierra Salsench. 

Protecció Civil, Telecomunicacions, Economia i Hisenda i Urbanisme

Regidors:

Sr. Ricard Maldonado Fort

Tinent d’Alcade, Festes, Cultura, Sanitat i Serveis Socials. 

Sr. Joan Altimira Vila

Medi Ambient i Turisme

Sr. Lluis Maria Vidal Salvat

Obres, Esports i Serveis Municipals. 

Sra. Marta Rofes Gibert

Secretaria:

Laura López Llopis