SUBVENCIO DIPUTACIO DE TARRAGONA 2023 – INTERESSOS PRESTECS

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions per a interessos de préstecs de l’any 2023, va atorgar a l’ajuntament de Colldejou els següents ajuts:

Concepte: Interessos préstec pont BBVA

Pressupost Elegible: 748,12 €

Despesa mínima a justificar: 748,12 €

% concedit: 100,00%

Importconcedit: 748,12€

Amb aquesta subvenció s’han finançat elsinteressos del préstec pont de 121.000 € que es va formalitzar amb l’entitatfinancera BBVA

Concepte: Interessos préstec  BBVA

Pressupost Elegible: 2.562,75 €

Despesa mínima a justificar: 2.562,75 €

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.562,75€

Amb aquesta subvenció s’han finançat els interessos del préstec de 70.000 € que es va formalitzar amb l’entitat financera BBVA.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *