Subvenció Ajuts excepcionals 2022 Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Colldejou ha dut a terme l’actuació “Captació i portada d’aigua de la font del Noguer a la Font d’Emprenyinós”, amb un pressupost de 48.347,52 €,
L’actuació ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria d’ajuts excepcionals de l’any 2022, amb una subvenció de 39.157,50 €
L’objecte d’aquesta actuació ha estat millorar la qualitat de l’abastament d’aigua a la població de Colldejou, que es va veure afectada per un problema de potabilitat del pou de Massanes.

Subvencions Diputació de Tarragona 2022

Durant el 2022 la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou, dintre de la convocatòria del PAM  de l’any 2022

 • Línia de despesa corrent                                                                     25.000,00 €
 • Línia  d’inversions (Diverses actuacions al nucli)                   150.918,15 €

Subvencions Diputació de Tarragona 2022

Durant el 2022 la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou, dins de la convocatòria de Transició Energètica i Acció Climàtica  de l’any 2022

 • Línia 1.- Incendis Forestals (PLIF)                                         14.350,75 €
 • Línia 2.- PAESC                                                                              34.360,61 €
 • Línia 3.- Biomassa Caldera:                                                     17.181,18 €
 • Línia 4.- Residus                                                                            9.486,40 €

Subvencions Diputació de Tarragona 2022

Durant el 2022 la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou, dins de la convocatòria de Salut Pública de l’any 2022

 • Línia 1- 1.2 – Socorristes piscina                              7.492,72 €
 • Línia 1- 1.3 – Agents Cívics                                         5.206,84 €
 • Línia 2 –      –   Protecció Salut                                  13.207,93 €

Subvencions Diputació de Tarragona 2022

Durant el 2022 la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou les següents subvencions:

 • Subvenció per a ens locals per activitats culturals o d’interès per a la ciutadania de caràcter singular: 6.654,16 €
 • Subvencions per a la contractació d’actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels Ens Locals (E-cataleg):

Varietats 2020 (Espectacle 6, dia 4/08/22)              850,00 €

Havaneres (Olla barrejada dia 5/08/22)                   900,00 €

Mira com ballen (Actuació 06/08/22)                     2.400,00 €

Estrelles a la pista (Actuació dia 08/08/22)              968,00 €

Diables de la Selva (Dia 09/08/22)                              900,00 €

Varietats 2020 (Espèctacle 1, dia 10/08/22)            2.500,00 €

Subvencions Diputació de Tarragona 2021

Durant l’any 2021, la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou les següents subvencions :

 • ACCIÓ CLIMÀTICA

PAESC 2021 (Instal·lació fotovoltaica a l’ajuntament                      18.280,29 €

Prevenció d’incendis 2021                                                                         11.474,78 €

Residus 2021                                                                                                     9.460,04 €

 • INTERESSOS PRESTECS

Interessos préstec any 2021                                                                          337,96 €

 • e-Catàleg
 • Dia 19/12/2021 VARIETATS 2020 ESPECTACLE-4 SUBVENCIO 968 €