Subvencions Diputació de Tarragona 2022

L’Ajuntament de Colldejou ha dut a terme l’actuació “Incrementar el nivell de ciberseguretat“, amb un pressupost de 5.478,36 €.

L’actuació ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria d’ajuts per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022, amb una subvenció de 5.000,00 €.

L’objecte d’aquesta actuació ha estat la millorar del sistema de seguretat de l’ajuntament de Colldejou, així com l’adquisició d’equips nous.

Detall Rac i equips

Amb la col·laboració de

Subvenció interessos dels préstecs 2022

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions per a interessos de préstecs de l’any 2022, va atorgar a l’ajuntament de Colldejou els següents ajuts:

Concepte: Interessos préstec pont BBVA

Pressupost Elegible: 537,96 €

Despesa mínima a justificar: 537,96 €

% concedit: 100,00%

Import concedit: 537,96 €

Amb aquesta subvenció s’han finançat els interessos del préstec pont de 120.000 € que es va formalitzar amb l’entitat financera BBVA

Concepte: Interessos préstec BBVA

Pressupost Elegible: 327,22 €

Despesa mínima a justificar: 327,22 €

% concedit: 100,00%

Import concedit: 327,22 €

Amb aquesta subvenció s’han finançat els interessos del préstec de 121.000 € que es va formalitzar amb l’entitat financera BBVA.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona:

Subvencions Salut Pública 2022

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables de l’any 2022, va atorgar a l’ajuntament de Colldejou ajuts per dur a terme les següents actuacions:

Línia 1 – 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 9.353,60 euros

Despesa mínima a justificar: 7.645,63 euros

% concedit: 98,00%

Import concedit: 7.492,72 euros

Amb aquesta actuació es van contractar els serveis de socorrisme de la piscina municipal durant la temporada d’estiu.

Línia 1 – 1.3 Agent cívic

Pressupost Elegible: 6.500,00 euros

Despesa mínima a justificar: 5.313,10 euros

% concedit: 98,00%

Import concedit: 5.206,84 euros

En aquesta línia es van contractar dos persones a temps parcial amb funcions d’informació, educació cívica i mesures preventives a la piscina municipal.

Línia 2 – Protecció salut

Pressupost Elegible: 17.903,13 euros

Despesa mínima a justificar: 13.477,48 euros

% concedit: 98,00%

Import concedit: 13.207,93 euros

Les actuacions previstes amb aquesta línia son el control de les analítiques de l’aigua de consum segons la normativa, adquisició de consumibles per garantir la qualitat de l’aigua, despeses de manteniment i neteja dels dipòsits, reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà, senyalització i informació a espais naturals, manteniment aparells desfibril·ladors i condicionament del consultori.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona:

Subvenció Ajuts excepcionals 2022 Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Colldejou ha dut a terme l’actuació “Captació i portada d’aigua de la font del Noguer a la Font d’Emprenyinós”, amb un pressupost de 48.347,52 €,
L’actuació ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria d’ajuts excepcionals de l’any 2022, amb una subvenció de 39.157,50 €
L’objecte d’aquesta actuació ha estat millorar la qualitat de l’abastament d’aigua a la població de Colldejou, que es va veure afectada per un problema de potabilitat del pou de Massanes.

Subvencions Diputació de Tarragona 2022

Durant el 2022 la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou, dintre de la convocatòria del PAM  de l’any 2022

 • Línia de despesa corrent                                                                     25.000,00 €
 • Línia  d’inversions (Diverses actuacions al nucli)                   150.918,15 €

Subvencions Diputació de Tarragona 2022

Durant el 2022 la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou, dins de la convocatòria de Transició Energètica i Acció Climàtica  de l’any 2022

 • Línia 1.- Incendis Forestals (PLIF)                                         14.350,75 €
 • Línia 2.- PAESC                                                                              34.360,61 €
 • Línia 3.- Biomassa Caldera:                                                     17.181,18 €
 • Línia 4.- Residus                                                                            9.486,40 €

Subvencions Diputació de Tarragona 2022

Durant el 2022 la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou, dins de la convocatòria de Salut Pública de l’any 2022

 • Línia 1- 1.2 – Socorristes piscina                              7.492,72 €
 • Línia 1- 1.3 – Agents Cívics                                         5.206,84 €
 • Línia 2 –      –   Protecció Salut                                  13.207,93 €

Subvencions Diputació de Tarragona 2022

Durant el 2022 la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou les següents subvencions:

 • Subvenció per a ens locals per activitats culturals o d’interès per a la ciutadania de caràcter singular: 6.654,16 €
 • Subvencions per a la contractació d’actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels Ens Locals (E-cataleg):

Varietats 2020 (Espectacle 6, dia 4/08/22)              850,00 €

Havaneres (Olla barrejada dia 5/08/22)                   900,00 €

Mira com ballen (Actuació 06/08/22)                     2.400,00 €

Estrelles a la pista (Actuació dia 08/08/22)              968,00 €

Diables de la Selva (Dia 09/08/22)                              900,00 €

Varietats 2020 (Espèctacle 1, dia 10/08/22)            2.500,00 €