SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Foment Ocupació 2023

La Diputació de Tarragona dintre de la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès de l’any 2023, va atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Colldejou per la contractació de dos peons:

Beneficiari: Ajuntament de Colldejou
Municipi: Colldejou
Concepte: Contractació 2 peons
Número d’expedient: 8004330008-2023-0012018
Pressupost Elegible: 9.244,36 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 9.244,36 euros

Subvenció PAM 2020-2024 Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions del Pla d’Acció Municipal 2020-2024, va atorgar a l’ajuntament de Colldejou els següents ajuts:

Concepte: Diverses actuacions al municipi de Colldejou

Pressupost Elegible: 159.996,63 €

% concedit: 94,33 %

Import concedit: 150.918,15 €

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

SUBVENCIO DIPUTACIO DE TARRAGONA 2023 – INTERESSOS PRESTECS

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions per a interessos de préstecs de l’any 2023, va atorgar a l’ajuntament de Colldejou els següents ajuts:

Concepte: Interessos préstec pont BBVA

Pressupost Elegible: 748,12 €

Despesa mínima a justificar: 748,12 €

% concedit: 100,00%

Importconcedit: 748,12€

Amb aquesta subvenció s’han finançat elsinteressos del préstec pont de 121.000 € que es va formalitzar amb l’entitatfinancera BBVA

Concepte: Interessos préstec  BBVA

Pressupost Elegible: 2.562,75 €

Despesa mínima a justificar: 2.562,75 €

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.562,75€

Amb aquesta subvenció s’han finançat els interessos del préstec de 70.000 € que es va formalitzar amb l’entitat financera BBVA.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

Actuacions ADF de COLLDEJOU

L’Agrupació de Defensa Forestal de Colldejou, ha realitzat actuacions de prevenció d’incendis forestals pel manteniment i obertura de franges de baixa càrrega de combustible, a la Font de l’Abellà i a la Muntanya Blanca. Els treballs estan situats en àrees estratègiques per la prevenció de Grans Incendis Forestals que puguin afectar al nostre municipi. El cost de les actuacions ha estat de 15.191,36€, compta amb el suport dels ajuts per la prevenció local d’incendis forestals de la Diputació de Tarragona amb una subvenció atorgada de 14.592,77€.

Subvencions Diputació de Tarragona 2023

Durant el 2023 la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou les següents subvencions:

 • Línia de despesa corrent (PAM): 25.000,00 €
 • Protecció de la Salut Pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals 2023: 6.898,41€
 • LINIA 3 DEAS: Desfibril·ladors: Manteniment i Cursos de Formació 2023: 2.302,69 €
 • LINIA 2: Personal de Socorrisme a les piscines municipals 2023: 8.443,00 €
 • Pla Local d’habitatge 2023: 4.616,09€

Subvencions Diputació de Tarragona, any 2022

Durant l’any 2022 la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Colldejou, dins de la convocatòria de Transició Energètica i Acció Climàtica, els següents ajuts:

Línia 1.- Incendis Forestals (PLIF): 14.350,75 €

Línia 2.- PAESC (Enllumenat públic): 34.360,61 €

Línia 3.- Biomassa (Caldera pellet): 17.181,18 €

Línia 4.- Residus: 9.486,40 €

S’ha executat la línia 3 de Biomassa de l’any 2022, línia 3 tipus 3.1 d’acord amb les previsions inicials, amb la instal·lació d’una caldera de Pellet a l’edifici del Casal Municipal, amb un pressupost de 20.687,50 €

Fotos de l’actuació

Subvencions Diputació de Tarragona, any 2022

Durant l’any 2022 la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Colldejou, dins de la convocatòria de Transició Energètica i Acció Climàtica, els següents ajuts:

Línia 1.- Incendis Forestals (PLIF): 14.350,75 €

Línia 2.- PAESC (Enllumenat públic): 34.360,61 €

Línia 3.- Biomassa (Caldera pellet): 17.181,18 €

Línia 4.- Residus: 9.486,40 €

S’ha executat la línia 1 de Prevenció d’Incendis Forestals de l’any 2022 amb les actuacions tipus 1.3: Neteja, segons condicions tècniques, de les franges laterals dels camins municipals del Coll del Guix i de  la Font del Noguer d’acord amb les previsions inicials els treballs proposats es centren en ambdós vessants de la pista amb una amplada de 15 a 20 metres, ampliant-se en el nus de camins municipals del Coll del Guix- Font del Noguer, amb un cost total de 14.643,62 €

Fotos de l’actuació

Subvencions Diputació de Tarragona 2023

Durant el 2023 la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou
les següents subvencions:

 • Subvenció per a ens locals per activitats culturals o d’interès per a la
  ciutadania de caràcter singular: 11.811,89 €
 • Subvencions per a la contractació d’actuacions o activitats incloses al
  Catàleg per a Programacions Culturals dels Ens Locals (E-cataleg):

Grup de Diables de l’Espluga de Francolí (Correfocs + batucada dia 08/08/2023): 1.350,00€

Associació Grup de Teatre Rialles (Teatre dia 09/08/2023): 600,00€

Wonder Dance (Espectacle de balls variats 2, dia 10/08/2023): 2.000,00€

Grup d’havaneres Balandra (Concert havaneres dia 11/08/2023): 1.000,00€

Mira com Ballen (Mira com xalen dia 11/08/2023): 700,00€

Mira com Ballen (Fer una ballaruca dia 12/08/2023): 600,00€

Orquestra La Continental (Orquestra dia 13/08/2023): 3.000,00€

Orquestra Charlotte (Orquestra dia 21/10/2023): 2.500,00€

Subvencions Diputació de Tarragona, any 2022

Durant l’any 2022 la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Colldejou, dins de la convocatòria de Transició Energètica i Acció Climàtica, els següents ajuts:

Línia 1.- Incendis Forestals (PLIF): 14.350,75 €

Línia 2.- PAESC (Enllumenat públic): 34.360,61 €

Línia 3.- Biomassa: Caldera pellet: 17.181,18 €

Línia 4.- Residus: 9.486,40 €

S’ha executat la línia 4 de RESIDUS

Continuant amb la tasca iniciada per l’ajuntament de Colldejou l’any 2019 amb el servei de recollida porta a porta, s’ha dut a terme l’actuació d’adquirir material com ara bosses compostables

S’han realitzat millores a la deixalleria municipal, instal·lant xarxes a mode de sostre per impedir la sortida de materials plàstics que embruten l’entorn.

També s’ha dut a terme la recollida de residus en diversos espais naturals del nostre terme municipal.

Fotos de l’actuació

Amb el suport de Diputació de Tarragona